مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
489
نام شركت
شهرياران آريا آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
2432
189
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
5367
571
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7235
3572
ايران
طرح داندو 800
220
ضربه اي
4259
181
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
8171
571
ايران
روستون 60
150
ضربه اي
6355
429
آمريكا
كيستون

 

بازگشت به صفحه اول