مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
485
نام شركت
شادمهر شيراز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9214
718
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
8713
529
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول