مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
482
نام شركت
آرتزين كرمان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
1149
111
ايران
طرح اسپيداستار
600
روتاري
8303
3083
ايران
SDF
400
روتاري
2590
373
آمريكا
اينگر سولراند 300
200
ضربه اي
8050
450
انگلستان
داندو 800
200
روتاري
3854
168
سوئد
پروماك

 

بازگشت به صفحه اول