مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
480
نام شركت
آبسنگ سپاهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
8032
422
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
7964
6479
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
6336
305
آمريكا
كيستون 60

 

بازگشت به صفحه اول