مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
479
نام شركت
آبكاوان آماد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
ضربه اي
1810
319
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
9325
913
آمريكا
منگلد
180
ضربه اي
3067
437
روسيه
روسي
250
روتاري
8117
517
روسيه
روسي B15

 

بازگشت به صفحه اول