مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
475
نام شركت
نوين آب اروميه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9353
771
انگلستان
داندو 800
220
روتاري
8121
521
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول