مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
474
نام شركت
سازمان همياري شهرداري استان اردبيل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8041
441
انگلستان
داندو 800
180
روتاري
8040
440
آلمان
هرستلر

 

بازگشت به صفحه اول