مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
467
نام شركت
قزل اوزن گيل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8360
3680
ايران
طرح فيلينگ 2000
150
روتاري
1267
467
ايران
طرح فلينگ 750

 

بازگشت به صفحه اول