مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
465
نام شركت
تعاوني تكاپويان همگام
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8282
2882
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
7863
838
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول