مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
463
نام شركت
تعاوني اعتماد يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9368
920
آمريكا
شيكاگو پنوماتيك 7000

 

بازگشت به صفحه اول