مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
462
نام شركت
آب و فاضلاب روستائي لرستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
8103
503
ژاپن
سانكيو
250
ضربه اي
8104
504
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول