مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
457
نام شركت
كيان آب الوند
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5776
7657
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
8209
982
ايران
طرح فلينگ 2500
150
ضربه اي
5308
137
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
1067
303
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول