مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
456
نام شركت
فولاد خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
7025
385
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول