مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
454
نام شركت
آشنا چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8276
7682
روسيه
روسي
150
روتاري
6035
345
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول