مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
453
نام شركت
سپاه پاسداران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7969
6979
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
7029
390
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
7013
371
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول