مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
448
نام شركت
خرمدشت ملاير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6842
8642
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
8112
557
ايران
طرح اسپيداستار
300
روتاري
5779
7957
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1545
286
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2764
647
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
8724
867
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول