مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
443
نام شركت
آب سراچشمه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
روتاري
3488
8348
ايران
طرح فيلينگ 1500
200
ضربه اي
4898
179
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول