مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
433
نام شركت
آب و فاضلاب استان تهران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
5017
264
ژاپن
سانكيو
300
ضربه اي
5018
265
ژاپن
سانكيو

 

بازگشت به صفحه اول