مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
422
نام شركت
ارتش جمهوري اسلامي ايران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9181
918
آمريكا
اسپيداستار 71
240
ضربه اي
8163
563
آمريكا
اسپيداستار 71
180
ضربه اي
6011
313
آمريكا
اسپيداستار 71
240
ضربه اي
6012
317
آمريكا
اسپيداستار 71
150
ضربه اي
6013
320
آمريكا
والكرنر
250
روتاري
6016
324
آمريكا
ويرث
180
ضربه اي
6017
325
آمريكا
والكرنر
180
ضربه اي
6018
326
آمريكا
اسپيداستار 71
240
ضربه اي
6009
303
آمريكا
اسپيداستار 71
200
روتاري
6014
321
ژاپن
تون

 

بازگشت به صفحه اول