مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
421
نام شركت
گلدشت زنجان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2419
174
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
4018
223
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
9199
912
آمريكا
اسپيداستار 71
150
ضربه اي
1753
268
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول