مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
419
نام شركت
تعاوني 194 خرم آباد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8421
4218
ايران
طرح فيلينگ 2500
250
روتاري
8420
4208
ايران
طرح اطلس کوپکو
200
روتاري
4375
147
ايران
طرح روسي
300
روتاري
8402
4028
ايران
طرح گاردنردنور 3000
250
روتاري
8203
382
ايران
طرح گاردنردنور 1500
450
روتاري
1369
353
آمريكا
اينگرسولراند
600
روتاري
2437
196
آلمان
ويرث
600
روتاري
2436
195
آلمان
ويرث
300
روتاري
5011
258
آلمان
ويرث
400
روتاري
5027
275
آلمان
ويرث
200
روتاري
8479
4789
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول