مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
418
نام شركت
ملي حفاري ايران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
5006
252
آمريكا
بدرا
220
روتاري
4008
213
آلمان
ويرث
350
روتاري
4007
212
آلمان
ويرث
350
روتاري
4006
211
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول