مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
413
نام شركت
بارز آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
4053
740
آمريكا
فلينگ 1500

 

بازگشت به صفحه اول