مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
408
نام شركت
دشت طلا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8134
534
ايران
طرح فلينگ 2000
200
ضربه اي
1258
368
ايران
طرح كيستون
200
ضربه اي
6022
331
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4838
187
ايران
طرح داندو
250
روتاري
8449
4489
ايران
طرح فيلينگ 2500
160
ضربه اي
9319
506
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
5785
400
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول