مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
407
نام شركت
صدر آب خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8193
593
ايران
طرح اسپيداستار 2500
350
روتاري
6027
336
ايران
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول