مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
405
نام شركت
پيشكوه يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8409
4089
ايران
طرح فيلينگ 2500
250
ضربه اي
9003
493
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول