مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
404
نام شركت
حيات بخش
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
3381
338
ايران
طرح منگلد
250
ضربه اي
2381
238
ايران
طرح منگلد
300
روتاري
8413
413
ايران
طرح فيلينگ 2500

 

بازگشت به صفحه اول