مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
398
نام شركت
كتكن
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
9722
988
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9196
694
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
9536
951
انگلستان
داندو 800
250
روتاري
8056
456
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول