مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
390
نام شركت
ضربه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6848
8648
ايران
طرح ويرث 2000
250
ضربه اي
1539
754
آمريكا
منگلد
220
ضربه اي
2724
634
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
1251
783
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول