مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
389
نام شركت
سناب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
روتاري
5567
574
آمريكا
گاردنردنور 15
250
روتاري
4134
149
آمريكا
فلينگ
250
ضربه اي
2377
123
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول