مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
388
نام شركت
آبارساز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
7336
311
ايران
داندو 800
250
ضربه اي
6313
748
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول