مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
384
نام شركت
شيرين آب ملاير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8223
2382
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9478
927
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
2712
981
آمريكا
منگلد
300
ضربه اي
6652
454
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
7281
498
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
7294
597
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول