مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
382
نام شركت
جدار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
3060
215
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8404
4084
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول