مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
380
نام شركت
اوشال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8218
1882
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
8647
6847
ايران
طرح فيلينگ 2000
200
روتاري
5007
254
ايران
طرح فلينگ 1500

 

بازگشت به صفحه اول