مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
373
نام شركت
آبرسان اصفهان اطلس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
160
ضربه اي
3133
664
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
4585
210
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول