مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
370
نام شركت
فلارد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8167
377
آمريكا
فلينگ
200
ضربه اي
1199
950
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول