مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
368
نام شركت
سبزه رود كرخه قم
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
9955
914
ايران
طرح اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول