مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
364
نام شركت
ارس رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8475
4785
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8351
3581
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7982
8279
ايران
طرح اسپيداستار 2500
150
ضربه اي
3183
281
ايران
روستون 22
200
روتاري
7161
598
آمريكا
دياموند برت

 

بازگشت به صفحه اول