مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
363
نام شركت
آب افشان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9613
883
ايران
طرح اينگرسولراند
300
روتاري
8859
895
آمريكا
فلينگ
250
ضربه اي
4563
830
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول