مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
362
نام شركت
يزد روتار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8016
406
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6581
658
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
6072
309
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول