مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
354
نام شركت
وشنكار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8410
4108
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
3248
620
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9134
908
ايران
طرح اسپيداستار
250
روتاري
8484
4884
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
2422
178
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
2482
719
آمريكا
كيستون
250
روتاري
5581
558
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول