مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
352
نام شركت
وفورآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8162
562
ايران
طرح اسپيداستار
300
روتاري
9558
957
آمريكا
اسپيداستار ss25
250
ضربه اي
4315
136
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
2416
170
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول