مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
351
نام شركت
ندا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6023
332
ايران
طرح اسپيداستار 2500
180
ضربه اي
3016
724
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول