مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
343
نام شركت
نيك انديش تبريز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7750
5077
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8487
4887
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8472
4782
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
ضربه اي
5784
8457
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول