مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
331
نام شركت
لار آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8358
3588
ايران
طرح اسپيداستار 2500
230
ضربه اي
8127
380
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول