مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
328
نام شركت
گنجاب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5300
110
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
7381
738
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9167
453
ايران
طرح اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول