مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
327
نام شركت
دشت ميناب كاشمر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
7769
6977
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
8461
875
انگلستان
منگلد
300
ضربه اي
2895
374
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول