مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
323
نام شركت
كركس اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
280
روتاري
8489
4889
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7729
2977
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
6367
491
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول