مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
319
نام شركت
آبياب شرق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8482
4882
ايران
طرح فيلينگ 2000
200
روتاري
8192
592
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
9566
778
ايران
طرح روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول