مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
315
نام شركت
قشلاق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8159
559
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
6635
841
ايران
طرح داندو
300
روتاري
7742
4277
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
7248
4872
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
5838
8358
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول